Inici

 • Plantarb | gestió, diagnosi i projectes.
  Especialistes en arboricultura, jardineria i paisatgisme. Solucions tècniques per la conservació i millora del patrimoni arbori.
 • Consultoria en arbrat.
  Plans de Gestió, avaluació del risc d’accident, inventaris, inspeccions, informes tècnics, disseny de plantacions, protecció de l’arbrat a les obres, taxacions, estudis de catalogació i protecció, sanitat vegetal.
 • Seguretat de l’ arbrat.
  Avaluació del risc de caiguda/fractura d’arbres i rotura de palmeres, inspeccions, informes tècnics, gestió del risc, mètodes de sustentació artificial, podes de seguretat.
 • Manteniment i restauració d’exemplars.
  Poda d’arbrat i palmeres, tractaments fitosanitaris, diagnosi, inspecció del sistema radicular, avaluació del risc de caiguda/fractura d’arbrat o rotura de palmeres, treballs de recuperació fisiològica, sustentacions artificials.
 • Conservació i millora d’arbres vells.
  Estudis integrals (fisiologia, fitopatologia, mecànica), estudis de restauració, protecció i conservació d’exemplars, plans de gestió, treballs especials.
 • Assessoria en Gestió Integrada de plagues i malalties.
  Gestió Integrada, tractaments ecològics, control biològic, tractaments químics, endoteràpia, pràctiques culturals.
 • Projectes de jardineria i paisatgisme.
  Disseny de jardins, estudis de millora o restauració de parcs i jardins, projectes de plantació d’arbrat.