Formació

TALLERS TÈCNICS

Per donar resposta a les necessitats formatives s’ha preparat una oferta de cursos tècnics en:

  • Biologia arbòria.
  • Selecció d’espècies i plantació d’arbrat.
  • Poda.
  • Diagnosi.
  • Plagues i malalties.

CURSOS PER AFICIONATS

Es realitzen cursos de formació teòric-pràctics en jardineria destinats a aficionats, entre les temàtiques s’inclouen:

  • Curs de iniciació a la jardineria.
  • Rosers, enfiladisses, arbusts, gramínies i plantes anuals.
  • Jardins a terrasses i balcons.
  • Horts ecològics.