Serveis

MANTENIMENT I RESTAURACIÓ D’EXEMPLARS

Determinades afeccions debiliten els arbres i els posen en condicions d’estrès o decaïment. En cada cas es valora l’origen de l’afecció, l’estat de l’arbre i la capacitat de resposta per tal de determinar les mesures més idònies per la seva recuperació i conservació.

Els treballs de poda es realitzen mitjançant la tècnica de trepa, que permet treballar a espais de difícil accés on no es possible l’ús de plataformes. La poda de palmeres es realitza mitjançant bicicleta, instrument d’accés que no produeix danys a l’estípit. Les actuacions es realitzen per personal tècnic qualificat, d’acord als coneixements i tècniques actuals en arboricultura.

CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES I MALALTIES

En funció d’una problemàtica fitosanitària concreta s’apliquen els tractaments adients d’acord amb els principis de la Gestió Integrada i mitjançant personal tècnic qualificat.

SUSTENTACIONS ARTIFICIALS

Es poden instal·lar per disminuir el risc d’accident, evitar que es fracturin exemplars susceptibles o impedir que fractures incipients progressin estalviant afectar l’estructura de l’arbre mitjançant poda. També s’utilitzen per assegurar l’estabilitat d’arbres de nova plantació o de trasplant recent. A cada cas es valoren els factors que intervenen i es dissenya una solució adequada.

MILLORA DEL SÒL

La degradació físico-química i biològica del sòl, condueix a la pèrdua de la vitalitat dels arbres fent-los més vulnerables als patògens. Per la seva recuperació es realitzen treballs de:

  • Descompactació de sòls.
  • Millora de l’estructura, fertilitat i activitat biològica.