Perfil

PLANTARB és un estudi jove e innovador d’Assessorament i Gestió als àmbits de l’Arboricultura, Jardineria i Paisatgisme. L’estudi participa tan en la redacció de projectes com en l’assessorament tècnic a entitats, empreses, particulars, associacions, jardins botànics, etc.

Entre els camps més habituals d’assessorament s’inclouen:

Complementàriament a l’assessoria s’ofereixen serveis de:

  • Manteniment i restauració d’exemplars.
  • Control Integrat de plagues i malalties.
  • Instal·lació de sustentacions artificials.
  • Millora del sòl.