Gestió integrada de plagues

L’assessorament fitopatològic es realitza d’acord amb els principis de la Gestió Integrada de Plagues, establerts al Real Decret 1311/2012 d’ús sostenible de plaguicides.

La Gestió Integrada es basa fonamentalment en aplicar un conjunt de tècniques culturals, químiques i sobretot biològiques, de forma jerarquitzada, donant prioritat als procediments ambientalment més sostenibles. Aplicant regles de decisió basades en els coneixements en la biologia de plagues i la dinàmica de les poblacions i en els seus enemics naturals. Per mantenir les poblacions de plagues per davall d’uns umbrals prèviament fixats mitjançant mètodes de mostreig. Tenint en compte els aspectes econòmics, ecològics i toxicològics, dels tractaments.

Normativa

El RD 13/2012 obliga desde el passat 1 de gener de 2014 a aplicar tècniques de Gestió Integrada de Plagues, sent obligatori comptar amb un assessor acreditat en els següents casos:

 • Per explotacions agrícoles majors a 5 hectàries (llista de cultius exents d’assessorament).
 • Per realitzar tractaments fitosanitaris en jardineria als espais públics, àrees verdes i de esbarjo, camps de deport, jardins utilitzats per grups vulnerables – com col·legis i guarderies, etc. – jardins domèstics, xarxes de serveis, etc. (veure art. 46).

Beneficis de comptar amb un assessor:

 • Gestió i actualització del quadern de camp i tota la documentació obligatòria.
 • Seguretat i tranquilitat al cumplir la normativa.

Servei d’assessorament

Per abordar un problema fitosanitari determinat es realitza el següent procediment:

Detecció i seguiment de la seva evolució mitjançant inspeccions periòdiques i presa de mostres.

 • Coneixement del cicle biològic i els umbrals de intervenció.
 • Determinació dels moments òptims de tractament i elaboració de calendaris de tractament.
 • Aplicació de tractaments en cas necessari.

S’ofereix:

 • Assessorament en la sanitat vegetal de zones verdes.
 • Realizació de seguiments e informes.
 • Diagnòstic i seguiment d’afeccions per becut vermell (Rhynchophorus ferrugineus).
 • Gestió Integrada de Plagues a jardineria i cultius llenyosos.